VERSIONSUPPDATERING 77.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Makulering av importerad SIE-fil

Via Bokföring > SIE import, så hittas vår nya SIE-import. Efter att ha importerat en SIE-fil via denna vy så kan man numer makulera filen om det skulle behövas. Detta görs genom att man markerar SIE-filen i listan som visas under Importhistorik och sedan klickar på knappen Makulera. Alla journaler får, om så inte är fallet redan, då statusen ”under behandling” för att sedan makuleras.

OBS! För att kunna makulera en importerad SIE-fil så krävs att alla journalerna i filen är inom ett öppet räkenskapsår i Procountor.

 

se1  se 13.6.

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 77.0

Invalidation of imported SIE file

Our new SIE import is found via Accounting > SIE import. After importing an SIE file via this view, you can now invalidate the file if necessary. This is done by selecting the SIE file in the list that appears under Import history and then clicking the Invalidate button. All journals, if this is not already the case, are then given the status "unfinished" and then deleted.

ATTENTION! In order to invalidate an imported SIE file, it is required that all the journals in the file are within an open fiscal year in Procountor.

 

se1 13.6.