VERSIONSUPPDATERING 61.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Adresser för e-fakturor och skanningstjänsten

  • Vyn Adresser för nätfaktura och skanningstjänst är förbättrad och tydligare då skanningstjänsten och adresser för skanningstjänsten visas separat.

Vyn Adresser för nätfaktura och skanningstjänst är förbättrad

Balansspecifikationen

  • Efter ”balansspecifikations”-projektet visade det sig att PDF-utskriften saknade tusentalsseparator. Detta har korrigerats för att göra det lättare att läsa.

Försäljningsrapporten

  • Kolumnen Mängd har flyttats till en mer logisk plats i tabellen.

Kolumnen Mängd har flyttats


(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 61.0

E-Invoice and Scanning provider addresses

  • E-Invoice and Scanning provider addresses view has now improved readability and usability of Scan service and Email scanning addresses.

Balance sheet itemization

  • After the balance sheet itemization project, it turned out that the PDF version of balance sheet itemization was missing the separator for thousands, which made reading the numbers more difficult. This has been fixed and now it works as it used to also on the PDF.

Sales reporting

  • Quantity column has been moved to more informative place in tables.