VERSIONSUPPDATERING 60.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Försäljningsrapporten

  • Under Visa tabell finns det nu kolumner för både produktkod och kundnummer.
  • Här anges nu en produktgrupp som N/A i de fall där en produkt inte tillhör någon produktgrupp.

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 60.0

Sales reporting

  • We have added separate columns for product code and customer number to the table that opens when clicking on to details button on Sales reporting.
  • Previously the product group column in the table that opens when clicking on to details button may have been empty or shown as N/A, when a product did not belong to any a product group. Now the column always shows as N/A, if a product does not belong to any product group.