VERSIONSUPPDATERING 56.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

 

Användarrättigheter

Vi har ändrat formuleringen i användarrättsbegränsningen för API-inloggning enbart till Tillåt endast M2M-inloggning till API för att tydliggöra funktionaliteten bakom denna begränsning. Genom att aktivera denna begränsning får användaren enbart logga in i Procountor med API med M2M-autentiseringsmetod.


Förbättringar av användbarhet

Försäljningsrapporten

  • Kunden visas i varje grupp där den ingår. Om flera eller alla grupper valts kommer försäljningen för kunden inte att visas som ett duplikat.
  • PDF-filer från försäljningsrapporten listar produkter på flera sidor i stället för att klämma ihop dem på en sida.

Hantering av kostnadsverifikat

  • Redigeringsverktyget (Redigera valda) för kostnadsverifikat tillåter att negativa värden anges i prisfältet. Denna funktion hittas via Sökning > Hantering av kostnadsverifikat.


(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 56.0

User rights

We have added a new user right restriction to the Users and Privileges view (Management > Users and Privileges): API login only. When enabled for a user they will only be able to log in using the API and M2M authentication. We recommend enabling this setting for technical users created for backend API integrations.


Usability improvements

Sales reporting

  • We have improved Sales reporting, so that the customer is shown in every group they are included. If several or all groups are selected, the sales for the customer won't be shown as a duplicate.
  • Sales reporting PDF lists products on several pages rather than squeezing them into one page.

Cost receipt management

  • In the future Cost Receipts management edit tool allows negative values in the price field.