VERSIONSUPPDATERING 51.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Denna versionsuppdatering innehåller ett nytt fält i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar samt flera mindre förbättringar av de grafiska rapporterna.

Kontoutdrag och referensbetalningar

 • Ett nytt fält har lagts till i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar där saldot för det bankkonto som har valts i fältet Kontonummer visas. Tyvärr gäller detta endast för våra finska miljöer.
 • Kryssrutan för Senaste kontoutdrag har flyttats till högra sidan och visas nu tillsammans med övriga kryssrutor för visningsalternativ.

Mindre förbättringar av de grafiska rapporterna

 • Tidigare har ibland skillnader mellan Försäljningsrapporten (Rapportering > Försäljningsrapport) och PDF-exporten uppstått men dessa är nu korrigerade.
 • Felaktigheter i avrundningen i Nyckeltalsrapporterna (Rapportering > Nyckeltalsrapporter) (Rapportering > Nyckeltalsrapport per dimension) har korrigerats.
 • Budgetreglaget gör nu så att budgeten döljs från rapporterna och kan aktiveras/avaktiveras efter behov.


 

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 51.0

New version 51.0 of Procountor will be released on April 17th. In version release v51 in April we will release new field to the Bank statements and reference payments view and several usability improvements to reporting features.

Bank statements and reference payments

 • We have added a new Account number field to the Bank statements and reference payments view. Unfortunately this field is only for Finnish environments.
 • Latest bank statement check box has been moved to the right side of the Search criteria with the other check boxes.

Usability improvements to reporting

 • Percentage differences between Sales reporting (Reports > Sales reporting) and PDF export have been corrected.
 • The rounding errors in Management reporting (Reports > Management reporting) and Management reporting by dimension (Reports > Management reporting by dimension) have been corrected.
 • After April’s version release Management reporting by dimension (Reports > Management reporting by dimension) also shows the bookkeeping accounts that do not include budgeted receipts.
 • Budget switch has been adjusted to hide the budget from the graph in Management reporting and Management reporting by dimension reports.