VERSIONSUPPDATERING 49.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

Procountor Mini

  • Om Procountor Minis kvittofunktion används i Procountor-miljön kan nya verifikat nu även läggas till i vyn Hantering av kostnadsverifikat med knappen Lägg till nytt verifikat. Via denna knapp kan användaren lägga till verifikat från datorn.

Snabb översikt av kunder, leverantörer och anställda

  • Vi har lagt till information om momsavdrags-% i ovanstående rapport. Värdet visas på samma sätt som övriga värden i tabellen. Genom att klicka på rubriken öppnas ett nytt fönster med mer detaljerad information.

 

Utlandsbetalningar

  • I och med denna lansering anges BIC-koden med automatik, gällande utlandsbetalningar, om mottagarens bankkontonummer är i IBAN-format.

 


 

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 49.0

Procountor Mini

  • If Procountor Mini’s receipt functions are used in the Procountor environment, new receipt can be added also in Cost receipt management view with Add new receipt
  • When using the Add new receipt button, user can add the receipt from the computer’s files.

Partner checking report

  • We have added VAT deduction % information on the search results of the Partner checking report.
  • VAT deduction % values are shown in the same way as other values on the table.
  • Clicking on the header opens a new window with more detailed information in the same way as the view has been working earlier.

Foreign payments

  • After February’s version release the BIC code is automatically entered to foreign payments only if the bank account number of the receiver is in IBAN form.