VERSIONSUPPDATERING 46.0 AV PROCOUNTOR (In English below)

 

Kortkommandon på den nya bokföringsfliken

I den förra versionsuppdateringen lades en ny bokföringsflik till i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar. I denna version lägger vi nu till kortkommandon för att förbättra bokföringsflikens användbarhet. Dessa kan enbart användas då bokföringsfliken visas.

Följande kortkommandon finns:

   • Radera transaktion Ctrl + D
   • Lägg till transaktion Ctrl + Enter
   • Kopiera transaktion Ctrl + M
   • Välj konto Ctrl + G
   • Spara bokföringen Ctrl + S

 

 

Begränsningar av längd för adressfält i utlandsbetalningar

I denna version lägger vi till begränsningar av längden på adressinformationsfält. Dessa begränsningar gäller betalning av fakturor och direktgireringar som gäller utlandsbetalningar. Överskrids antalet tecken så visas ett felmeddelande när du försöker utföra betalningen.

Begränsningar av längden gäller följande information och antal tecken:

   • Meddelande (max 140 tecken)
   • Mottagarens namn (max 80)
   • Mottagarens gatuadress (max 80)
   • Mottagarens postnummer (max 20)
   • Mottagarens ort (max 40)
   • Mottagarens namn (max 80)
   • Mottagarens gatuadress (max 80)
   • Mottagarens postnummer (max 20)
   • Mottagarens ort (max 40)
   • Förmedlande banks namn (max 80)
   • Förmedlande banks gatuadress (max 80)
   • Förmedlande banks postnummer (max 20)
   • Förmedlande banks ort (max 20)

 


 

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 46.0

 

Shortcut keys on the new accounting tab

In the last release (v45) a new accounting tab was added to Bank statements and reference payments view. Now in the release 46.0.0 we are adding the shortcut keys to the tab in order to improve the usability of the accounting tab.

The shortcut keys are following:

   • Delete transaction Ctrl + D
   • Add transaction Ctrl + Enter
   • Copy transaction Ctrl + M
   • Select account Ctrl + G
   • Save accounting Ctrl + S

 

 

Length validations to address fields in foreign payments

In the release 46.0.0 we are adding length validations to address information fields when paying invoices and direct bank transfers as foreign payments. Too long values in the fields cause an error message when trying to make the payment.

The validations are the following:

   • Message (max 140 characters)
   • Recipient’s Name (80 max)
   • Recipient Street Address (80 max)
   • Recipient Postal Code (20 max)
   • Recipient City (40 max)
   • Receiver Name (80 max)
   • Receiver Street Address (80 max)
   • Receiver Postal Code (20 max)
   • Receiver City (40 max)
   • Intermediary Name (80 max)
   • Intermediary Street Address (80 max)
   • Intermediary Postal Code (20 max)
   • Intermediary City (40 max)