VERSIONSUPPDATERING 44.0 AV PROCOUNTOR

 

Förbättrad hantering av verifikat och bilagor

 
  • Verifikat som skapats i Procountor Mini sorteras nu efter datumet på kvittot istället för datumet när detta lades till i Mini-appen . Denna sortering används i både Mini och Procountor (webbläsarversion).
  • Hittills har verifikat utan inköpsställe varit synliga i vyn Hantering av kostnadsverifikat med ett tomt namnfält om vyn har öppnats via funktionen “Lägg till verifikat > Lägg till från hantering av kostnadsverifikat. Dessa verifikat har nu titeln “namnlöst verifikat”. Verifikat som har fått ett inköpsställe namnges efter inköpsstället, som tidigare.
  • Alla vyer med en bilagepanel har nu den nya, förbättrade panelen som introducerades för kundfakturor i tidigare uppdateringar. Denna bilagepanel har alla samma funktioner och knappar som den tidigare, men förhandsgranskningen av bilagan har en ny placering under åtgärdsknapparna vilket ger mer utrymme för förhandsgranskningen och gör bilagorna lättare att läsa.