VERSIONSUPPDATERING 43.0 AV PROCOUNTOR

 

ATTESTFLÖDE

Nya e-postmeddelanden i attestflödets vikariefunktion

Vi har skapat nya e-postmeddelanden relaterade till vikariefunktionen inom attestflödet. Förutsatt att användaren tillåter e-postutskick från Procountor kommer de från och med nu att få e-postmeddelanden, antingen i egenskap av användare som har en vikarie eller som själva vikarien, gällande:

  • nya vikarier
  • uppdaterade vikarier
  • borttagna vikarier
  • påminnelser om när ett vikariat startar

E-postmeddelanden kan aktiveras/inaktiveras under Egna uppgifter och inställningar.

 

Taggning av användare i fakturaspecifik diskussion – fler användare tillgängliga

Vi har utökat möjligheten till taggning i fakturaspecifika diskussioner till att inkludera alla användare i miljön som har rätt att verifiera och/eller godkänna fakturor.

Tidigare föreslog taggningsfunktionen endast fakturaskaparen, redigerare, sakgranskare/godkännare och tidigare kommentatorer. Om den nya funktionen är aktiverad föreslår taggningsfunktionen nu även andra användare med rätt att verifiera och/eller godkänna fakturor.

Den nya funktionen kan aktiveras/inaktiveras från vyn "Inställningar för attestflöde" genom att aktivera "Tillåt utökad taggning i fakturaspecifik diskussion". Som standard är funktionen inaktiverad. Ändring av inställningarna kräver användarrättigheter för att redigera grundläggande företagsinformation.

 

Inställningar för fakturaspecifika diskussioner

Alla inställningar för fakturaspecifika diskussioner har flyttats till vyn Inställningar för attestflöde. Dessa inställningar inkluderar:

  • Aktivera fakturaspecifik diskussion
  • Tillåt utökad taggning i fakturaspecifik diskussion

 

Förbättrad användbarhet

  • Vyn Sökning av verifikat har uppdaterats. Fälten sök, datumintervall och verifikat mellan har fått en tydligare placering.
  • Tabellens beteende i Reskontraavstämning har uppdaterats så att en tidigare markerad rad förblir markerad om en ny sökning görs, förutsatt att raden fortfarande matchar givet sökkriterium.