VERSIONSUPPDATERING 42.0 AV PROCOUNTOR

 

ATTESTFLÖDE

DIMENSIONER I VYN FÖR FAKTURAGRANSKNING

Det är nu möjligt att se dimensioner som har angetts på leverantörsfakturor, rese- och kostnadsfakturor direkt i fakturans granskningsvy. En ny sektion med namnet "Dimensioner" har lagts till i vyn.

I den nya sektionen kan användaren se dimensioner och artiklar som har angetts på fakturan utan att behöva navigera mellan vyerna "Dimensioner" och "Granskning".

Ovanför tabellen med dimensioner och artiklar finns två genvägsknappar. Knappen "Ställ in dimensioner för verifikat" leder direkt till verifikatets dimensionsvy, där hela verifikatets dimensioner visas och kan hanteras. Knappen "Ställ in dimensioner för rad" kan användas efter att ha valt en transaktionsrad från tabellen. Användaren tas till dimensionsvyn för den valda transaktionen.

 

Förbättringar av användbarhet

Tabellverktygen har förenklats för de tabeller som kan modifieras, t.ex. resultat av verifikatsökning. Alla verktyg för tabellinställningar har samlats i tabellens övre högra hörn och nås via kugghjulsikonen. Här kan tabellkolumner visas eller döljas och ändringar kan återställas till ursprungligt visningsalternativ.

MOBILAPPAR ÄNDRAS

Procountors mobilapplikationer för hantering av kvitton ändras från och med 2020-08-15. Funktionen för fotografering av kvitton, som funnits i applikationen Procountor Kvitton, kommer framöver att vara tillgänglig via appen Procountor Mini och appen Procountor Kvitton slutar fungera. Efter detta datum kan man inte längre fotografera och skicka in kvitton via Kvitto-applikationen.