VERSIONSUPPDATERING 41.0 AV PROCOUNTOR

 

ATTESTFLÖDE

Ersättarfunktion för fakturacirkulation

Vi har släppt en ny ersättarfunktion för fakturacirkulation. Det är nu möjligt att ange en ersättande användare i stället för en användare som inte kan granska eller godkänna fakturor för köp, rese- och kostnadsräkningar.

Syftet med funktionen är att underlätta processen för fakturacirkulationen när användare är frånvarande och inte kan granska eller godkänna fakturor.

Funktionen kan hittas via vyn Cirkulationshantering för fakturor och/eller från vyn Egna uppgifter och inställningar.

Huvudanvändare (eller andra användare med nödvändiga användarrättigheter) kan ange ersättare för andra användare i vyn Cirkulationshantering för fakturor. Här är det också möjligt att avgöra om användare kan ange ersättare för sig själva eller ej. Om inställningen "Tillåt användare att ange ersättare för dem själva från vyn Egna uppgifter och inställningar" är aktiverad kan användare ange sina egna ersättande sakgranskare och/eller godkännare i deras Egna uppgifter och inställningar.

Ersättare kan anges för granskning och/eller godkännande separat för en viss period som kan vara högst 6 månader. När en användare har angetts som ersättare och tidsperioden påbörjas behandlas användarna som vanliga sakgranskare/godkännare och deras namn kan ses i fakturans inställningar för godkännandecirkulation.

 

Förnyad Inställningar för attestflöde

Inställningar för attestflöde har fått en ansiktslyftning. Vyn kan hittas via: Hantering > Uppgifter om företaget >Inställningar för attestflöde.

Användbarheten har förbättrats och alla inställningar relaterade till fakturacirkulation är nu samlade i en enda vy.

Vyn har alla inställningarna från den tidigare vyn. Dessutom har nya inställningar relaterade till ersättare vid fakturacirkulation lagts till (se avsnittet ovan). I våra följande versioner fortsätter vi att lägga till mer inställningar för godkännandecirkulation, fakturadiskussion och cirkulationsrelaterade dimensioneringar här.

 

Visa alla sakgranskare/godkännare i Attestflödeshubben

Det är nu möjligt att se en översikt över en fakturas cirkuleringsinformation i Attestflödeshubben. Användare kan enkelt kontrollera översikten över cirkulationsinformationen från sökresultattabellen genom att klicka på den nya info-knappen bredvid den aktuella sakgranskarens namn. Denna info-knapp öppnar en ny popup som visar alla sakgranskare och godkännare av fakturan.

Nuvarande sakgranskare/godkännare visas med fetstil och understreck, användare som redan har slutfört sin uppgift visas med ett nedtonat teckensnitt och kommande sakgranskare/godkännare visas i standardteckensnitt. Översikten visar även aktuella ersättare och tar hänsyn till den fastställda ordningen på cirkulationen om den är aktiverad i miljön.

 

SPRÅKINSTÄLLNINGAR

Språkinställningen flyttad till det övre fältet

Språkalternativen har flyttats från vyn Egna uppgifter och inställningar till det övre fältet. Det finns nu en glob-ikon bredvid Basics-menyn. Om du klickar på glob-ikonen öppnas språkalternativen i en rullgardinsmeny. Denna meny gör det möjligt att ändra språket i valfri vy, utan att behöva navigera till Egna uppgifter och inställningar. Observera att sidorna laddas om när språket ändras. 

Språket som ändrats från glob-ikonen ändrar språket i Procountors användargränssnitt. Språkvalet är personligt.

 

NÄTFAKTUROR

PEPPOL till listan Nätfakturaoperatör

Vi har lagt till ett nytt alternativ som heter PEPPOL i rullgardinslistan Nätfakturaoperatör. Användare kan nu välja PEPPOL som operatör för digitala försäljningsfakturor.

Vi har även ändrat namnet på Apix 360 AB. Det nya namnet är Apix Messaging (APIXSE).

 

FÖRBÄTTRAD ANVÄNDBARHET

Förbättringar i rapporten Kontoavstämning

Det uppdaterade avstämningsverktyget för Kontoavstämning har utvecklats. Tabellen Transaktioner upprätthåller radval när fler transaktioner läggs till genom att välja ytterligare konton i tabellen Konton till vänster. Dessutom har bokföringskontots nummerinformation lagts till raderna i tabellen Transaktioner.

När rader väljs i tabellerna ändras kryssrutan Välj alla till en ny status. Baserat på den nya statusen för kryssrutan Välj alla är det tydligt om några rader har valts även om det finns ett stort antal rader. Om du klickar på kryssrutan Välj alla i denna status avmarkeras alla valda rader.

När du öppnar ett verifikat från tabellen Transaktioner så väljs automatiskt den transaktionsrad som ursprungligen klickades på i rapporten Konton och transaktioner. Tidigare valdes den första raden som standard.

 

Förbättringar i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar

Den uppdaterade vyn Kontoutdrag och referensbetalningar har utvecklats vidare. Tabellens beteende vid sortering har förbättrats. Dessutom är det nu möjligt att ta bort radgrupperingarna från tabellen vid sortering. Denna inställning finns i tabellens panel och är aktiverad som standard. Gruppering tas endast bort vid omorganisation av tabellraderna genom sortering.

Vi har lagt till en länk till allokerad faktura på raderna.

Vissa knappar i bokföringsvyn har uppdaterats.

 

SPRÅKPROJEKTET 2020

Vi har startat ett projekt där vi under 2020 kontinuerligt uppdaterar språk och benämningar i Procountor för att göra vårt system mer användarvänligt. Handboken uppdateras strax efter releasen enligt alla förändringar. I denna release påverkas:

Betalningsrapporter: Referensbetalningsrapport (som numer heter Rapport över referensbetalningar)

Avstämningsverktyg: Avstämningsrapport, verifikat (som numer heter Sök verifikationer som inte balanserar), Avstämningsrapport, kontotransaktioner (som numer heter Enkel huvudbok), Överföring av icke affärsmässiga transaktioner (som numer heter Sök verifikationer som inte är godkända)

Administration > Uppgifter om bokföringen:
Räkenskapsår, Förvalda värden för moms och Förvalda värden för kontering (som numer heter: Förinställda konteringsregler) samt dess undersidor.

Tydligare momsstatusar

Vi har, för att förenkla och förtydliga momshanteringen i Procountor, nu lagt till i vilken ruta i momsdeklarationen som belopp och moms hamnar vid vald momsstatus. Detta syns från och med nu i namnet för momsstatusen och innebär att momsstatus Inhemsk numer visas som både Momspliktig försäljning och som Ingående moms att dra av. Detta beror på att det är den enda av momsstatusarna som används både vid inköp och försäljning. Momsstatusen Ingen momsbehandling har också förtydligats och heter numer Inkluderas inte i momsberäkning eller deklaration.