VERSIONSUPPDATERING 40.0 AV PROCOUNTOR

 

ATTESTFLÖDE

Nytt sökvillkor i Attestflödeshubben

Vi har lanserat ett nytt sökvillkor i vyn Attestflödeshub. Det går nu att söka efter fakturor i vyn genom att använda sakgranskarens/godkännarens namn som sökvillkor. Syftet med det nya sökvillkoret är att göra det enklare för användare att filtrera fakturor som visas i vyn.

Du hittar den nya funktionen i panelen Sökvillkor. När du skriver namnet på en person i fältet Sakgranskare/godkännare visas alla fakturor där personen ingår i attestflödet i sökresultatet. När du även väljer tillägget ”Sök endast nuvarande sakgranskare” visas bara de fakturor där användaren som du har sökt på är den nuvarande sakgranskaren eller godkännaren.

 

AVSTÄMNINGSVERKTYG

Uppdaterad Granskningsrapport, bokföringskonton: Kontoavstämning

Granskningsrapport, bokföringskonton har döpts om till Kontoavstämning. Vi har också gjort ändringar i verktyget så att det ska bli enklare att jobba med det dagligen. Valet av kontorader och transaktioner är nu tydligare. Vi har också ändrat sammanfattningsdelen så att moms eller verifikat som inte är avstämda numera syns oavsett markerade konton.

 

Förbättringar av Avstämningsrapport, öppna fakturor: Reskontraavstämning

Avstämningsrapport, öppna fakturor har döpts om till Reskontraavstämning och har uppdaterats för att ge bättre stöd i det dagliga arbetet. Sökvillkoren presenteras på ett tydligare sätt och valda huvudbokskonton som ingår i avstämningen visas i vyn. Tabelldelen har förbättrats. Datumrader som innehåller en differens är markerade i gult, och både värden under Differens och Förändring av differens framhävs. Dessutom finns det nu knappar för datumintervallen Innevarande och föregående månad och Innevarande räkenskapsår längst upp i vyn.

 

KORRIGERINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR

Kontoutdrag och referensbetalningar

  • Vi har löst ett problem där referensbetalningar visades som en klumpsumma istället för att delas upp i betalningsspecifika rader i vyn för referensbetalningar. Problemet var kopplat till referensbetalningar från SEB och Handelsbanken. Raderna visas inte längre i klump utan som separata rader.
  • Vyn Kontoutdrag och referensbetalningar har genomgått vissa förändringar. Vi har strukturerat om sökvillkoren för att spara utrymme och för att de ska vara synliga hela tiden. Dessutom har tabellen uppgraderats för bättre hantering av stora datamängder.

Fakturaverifiering

  • Tabellen för Granskning av flera har uppdaterats för bättre hantering av stora datamängder. Du hittar vyn i rullgardinsmenyn Granskning i Sökning av verifikat.

Allmänna förbättringar

  • Nyare tabelltyper har uppdaterats för att göra det möjligt att välja flera rader med tangentbordskommandon tillsammans med musen. Kryssrutorna kan nu även användas för att välja ett antal rader med skifttangenten. Mac-användare kan använda kommandotangenten för att välja flera rader.
  • Rullgardinsmenyer som visar aktuell plats i programmet har uppdaterats visuellt. Detta gäller knapp-menyn Gå till och Standardmenyn (öppnas från det övre högra hörnet i Procountor). Ändringarna gör menyalternativen mer lättläsliga.

 

SPRÅKPROJEKTET 2020


Vi har startat ett projekt där vi under 2020 kontinuerligt uppdaterar språk och benämningar i Procountor för att göra vårt system mer användarvänligt. Handboken uppdateras strax efter releasen enligt alla förändringar. I denna release påverkas:

Bokföringsrapporter: Verifikationslista, Huvudbok, Transaktioner per dimension samt Egna rapporter

Avstämningsverktyg: Granskningsrapport, bokföringskonton (som numer heter Kontoavstämning), Avstämningsrapport, öppna fakturor (som numer heter Reskontraavstämning)

 

GAMLA VERSIONER AV WEBBLÄSARE STÖDS INTE LÄNGRE


Inloggning till Procountor med gamla versioner av webbläsare har inaktiverats. Detta gäller versionerna IE 11 och Safari 9, samt tidigare versioner. Användningen av dessa versioner har inte haft stöd sedan början av det här året.