VERSIONSUPPDATERING 39.0 AV PROCOUNTOR

 

En ny inställning under attestflöde: Redigera information om betalningsmottagare

Vi har nu lanserat en ny inställning i vyn Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar för attestflöde. Nu finns möjlighet att välja om det ska vara möjligt att redigera information om betalningsmottagare i betalningsvyn i miljön.

Syftet med att blockera ändringar i betalningsvyns information om betalningsmottagare är att få bättre säkerhet för betalningar i allmänhet.

Den nya inställningen är: "Förhindra ändring av betalningsmottagarens information i betalningsvy?". När kryssrutan markeras är det inte möjligt att ändra betalningsmottagarens information i betalningsvyer, dvs. information om betalningsmottagaren kan inte redigeras efter att fakturan har godkänts. När inställningen inte används kan information om betalningsmottagare (mottagarkonto etc.) ändras när du lägger till nya betalningar utan att behöva återställa fakturan till status Under behandling.

 

Förbättringar och korrigeringar
 
  • Vi har förbättrat kontrast och läsbarhet för markeringseffekten i Procountors sidofältsmeny. Markeringseffekten visar den aktuella sökväg som används i Procountor. Dessutom har vi ändrat den effekt som musmarkören har i sidofältet.
  • Vi har förbättrat widgeten Administrativa åtgärder på startsidan, så att ändringar som görs i denna endast påverkar miljön där förändringen är gjord.