Procountors mobilappar ändras i augusti

Procountors  mobilapplikationer för hantering av kvitton ändras. Funktionen gällande fotografering av kvitton, som är känd från applikationen Procountor Kvitton, kommer framöver att vara tillgänglig i Procountor Mini. Mini blir ett mera heltäckande verktyg för användarna av vår digitala ekonomitjänst. Användarna kan godkänna, granska och dimensionera fakturor, skapa rese- och kostnadsfakturor samt fotografera de kvitton som bifogas till fakturor via en och samma applikation. Dessutom kan användarna diskutera om enskilda fakturor.

2020-08-15 slutar appen Procountor Kvitton att fungera. Efter det kan man inte längre fotografera kvitton via Kvitto-applikationen. Kvitton som redan sparats, antingen via widgeten Nya kvitton på startsidan eller bland fakturabilagorna, beroende på hur kvittona har hunnit behandlas, finns fortfarande i Procountor.

Hanteringen av Procountor Financials-kundernas kvitton flyttas till applikationen Procountor Mini. Fakturering av Kvittoapplikationen (49 SEK/användare/miljö/månad) avslutas och istället fakturerar vi för Mini-applikationen. Kvittofunktionerna paketeras tillsammans med funktionerna för rese- och kostnadsfakturor som avgiftsbelagda tillägg till Mini, och användningen av dem faktureras för första gången i månadsfakturan för augusti. Faktureringen för Procountor Kvitton avslutas på motsvarande sätt efter månadsfaktureringen för juli.

Minis kvittofunktioner är nu tillgänglig för avgiftsfri provanvändning. Kvittofunktionerna kan prövas kostnadsfritt fram till mitten av augusti genom att ladda ner appen och logga in med inloggningsuppgifterna för Procountor. För att fotografera kvitton börjar man med att trycka på plus-ikonen längst ner.

Funktionerna för granskning, godkännande och dimensionering av fakturor samt diskussioner om enskilda fakturor är även framöver avgiftsfria i Mini.

Systemadministratören kan avsluta användningen av avgiftsbelagda funktioner i Kvitto- eller Mini-applikationen för enskilda användare via användarinställningarna i Procountor-miljön. Användaren har då inte längre tillgång till dessa funktioner, och miljön faktureras inte längre för användning av mobilapplikationen. Via användarinställningarna kan man också hindra alla användare från att använda avgiftsbelagda appar.

Procountor Minis avgiftsbelagda tjänster, det vill säga fotografering av kvitton samt skapande av rese- och kostnadsfakturor, är inte tillgängliga för Ledger-kunder.